3D printed Shark 2 meter long

 • Beskriv projektet:
  • Vi vill bygga 3D utskriven Haj som vi kommer lägga ut i vattnet för att simulera riktig hajattack. Detta är kopplat till en av dem största händelse i öresundet och Helsingborgs flora där 40 små hajar släptes i öresundet.

 • Vilka riktar sig projektet till?
  • Det riktar sig till turister och till Helsingborgare som vill lära sig mer om 3D och hur en miljövänligt plats kan vara bra för miljö.
 • Vem ska arbeta med projektet?
  • Rolandas and Me
 • Hur skiljer sig projektet från din eller er eventuella ordinarie verksamhet? *
  • Jag har 3D printers som hobby. Jag skulle vilja gärna testa med att skriva ut stor figur och bjuda på kunskaper alla helsingborgare i hur man använder 3D.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *